Jesteśmy przedstawicielami światowej sławy producenta paneli fotowoltaicznych.

 Systemy fotowoltaiczne przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną lub zmieniają strumień fotonów w przepływ eletronów. Wynika to dzięki efektowi fotoelektrycznemu, w czasie którego fotony świetlne wybijają elektrony z atomowej komórki półprzewodnika, przeksztalcając w taki sposób w stały prąd elektryczny.

Jedną z podstawowych zalet energii słonecznej w Twoim domu jest brak zanieczyszczeń, spowodowanych urządzeniem do produkcji energii elektrycznej.

Poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych na świecie zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel oraz gaz ziemny.